Umre kelimesi, ömür ve ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır’’ Hakkın rızasını kazanmaktır.
Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.
Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur. Hz. Peygamber (S.A.V) umre hakkında şöyle buyurmaktadır.
“Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler’’
‘’Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir’’
‘’Üç Umre bir Hac sevabı kazandırır’’ Mebrur bir Hac’cın karşılığı ancak Allah katında Cennettir. Buyuruyor Efendimiz ( S.A.V. )
‘’Umre körüğün demirdeki pislikleri temizlediği gibi kişinin geçmişteki günahlarını temizler’’ buyuruyor Efendimiz
Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür.
Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra, “Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edip “telbiye” söyleyerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur. Umre Ömrü bereketlendirir, bu vesile ile 1 ömür yapacağı ibadetin sevabını Umre ibadeti vesilesi ile alır.
HAC İLE UMRE ARASINDAKİ  FARKLAR
1-) Umre’nin belirli bir vakti yoktur.
2-) Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
3-) Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.
4-) Umre’de şeytan taşlama yoktur.
5-) Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.
6-) Umre’ de kurban kesmek yoktur.
A – UMRE’NİN FARZLARI
1 – İhramlanmak
2 – Tavaf  Yapmak
İHRAM
A – İhramın Rükünleri
1-     Niyet         :  Kişinin yapmak istediği ibadeti, kalben tayin edip lisan ile söylemesidir.
2-     Telbiye     : Niyetin akabinde “Lebbeyk” duasını okumaktır.
B- İhramin Vacipleri
1-     Mikat sınırlarını geçmeden önce ihramlanmak.
2-     İhramlı iken yasak olan fiillerden sakınmak.
C- İhramın Sünnetleri
1-     İhrama ön hazırlık olarak, gerekiyorsa tırnakları kesip koltukaltı ve kasık kıllarını temizlemek.
2-     Mümkünse ihrama girmeden önce boy abdnesti almak. Boy abdesti mümkün olmadığı takdirde abdest alarak ihramlanılır. Bu imkânı bulamayan kimseler, ihram namazı için teyemmüm yapabilirler.
3-     İki rekât namazı kılmak.
4-     Her fırsatta telbiye getirmek ve üç defa tekrarlamak. 
D- İhram Yasakları
İhramlı olarak namaz kılarken, veya oruç tutarken fiile nve ruhen yaşadığımız hâl gibi bir ibadet hâlidir. Bu sebeple ihramlanan kişiye diğer zamanlarda helal olan bazı işler ihramlandıktan sonra yasak olur. Bu yasaklar şunlardır.
1-     Vücuttan tırnak, saç, kıl ve tüyleri kesmek veya koparmak.
2-     Süslenmek maksadıyla vücuda, saç ve sakala parfüm, krem, yağ, jöle vs. sürmek. Hanımların oje, ruj ve benzeri şeyler kullanması.
3-     Erkeklerin dikişli elbise giymesi.
4-     Erkeklerin baş ve yüzlerini örtmeleri.
5-     Erkeklerin eldiven, çorap veya ayakkabı giymeleri. Kadınların eldiven giymesi veya yüzünü örtmesi.
6-     Eşiyle dahi olsa cinsel ilişki veya bunu teşvik edici söz ve davranışlarda bulunmak.
7-     Allah’a itaatten ayrılıp haram fiilleri yapmak.
8-     Başkaları ile tartışma, kavga, sövme, gönül kırma vs.
9-     Ağaç kesmek veya koparmak.
TAVAF
Umrenin rüknüdür ve Beytullah’ın etrafında dönerek yapılır. Güneşin etrafında dönen gezegenlerden atomun çekirdeği etrafında dönen zerrelere kadar her şey, bir ana merkeze bağlı olarak Yüce Yaratıcının tayin ettiği yörüngede dönmektedir. Müslümanlar da Yüce Allah’a bağlılığını Beytullah’ı tavaf ederek göstermektedir.
  • Tavafın Şartları
1-     Niyet : Tavafa niyet etmek şarttır. Ancak ne tavafı yapacağına (Hac, Umre, Nafile) dil ile söyleyerek niyet etmesi daha uygun olur.
2-     Tavafı Kâbe’nin etrafında dönerek yapmak.
3-     Tavafa başladıktan sonra şavtları tamamlamak.
  • Tavafın Vacipleri
1-     Abdestli olmak.
2-     Kadın ve erkek için avret sayılan uzuvların örtülü olması.
3-     Tavaf yaparken Kâbe’yi sol tarafa alarak yürümek.
4-     Tavafa Hacer-i Esved hizasından başlamak.
5-     Tavafı yedi şavt olarak yapmak.
6-     Gücü yetenlerin tavafı yürüyerek yapması.
7-     Her tavaftan sonra iki rekât “tavaf namazı” kılmak.
C-    Tavafın Sünnetleri
1-     Elbisede veya bedtende namaza mâni pisliğin bulunmaması.
2-     Tavafa Rükn-ü Yemani tarafından gelmek.
3-     Tavafa başlarken ve her şaftın sonunda Hacer-i Esved’i öpmek veya uzaktan istilâm etmek.
4-     Erkeklerin sağ ve kol ve omuzlarını açmaları.
5-     Müsait ise erkeklerin Umre tavafında remel yapmaları.
6-     Tavafın bütün şartlarını ara vermeden peş peşe yapmak.
B – UMRENİN VACİPLERİ
   Sa’y yapmak, Saçları tıraş etmek.
1 – SA’Y YAPMAK
A-    Sa’y’ın Sahih Olmasının Şartları
1-     Sa’yın Umre tavafından sonra ihramlı olarak yapılması.
2-     Niyet edip Safa’dan başlayarak şavtların yapılması. (İlk dört şavt rükündür.)
B-    Sa’y’ın Vacipleri
1-     Gücü yetenlerin sa’yi yürüyerek yapması.
2-     Sa’y’ı yedi şavt olarak yapmak.
C-    Sa’yın Sünnetleri
1-     Tavaf ile sa’yı ara vermeden peş peşe yapmak.
2-     Sa’yı abdestli olarak yapmak.
3-     Vücudunda ve elbisesinde namaza mâni pislik bulunmaması.
4-     Sa’ya başlamadan önce Hacer-i Esved’i istilâm etmek.
5-     Safa ve Merve tepelerinin Kâbe görülecek yerine kadar çıkmak.
6-     Safa ve Merve tepelerinde yüzünü Kâbe’ye dönüp tekbir ve tehlil getirmek.
7-     Erkeklerin yeşil direkler arasında kısa adımlarla sür’atli ve çalımlı yürümeleri.
8-     Sa’y esnasında tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olmak.
9-     Mümkünse bütün şavtları art arda yapmak.
2 – SAÇLARI TIRAŞ ETMEK  (Hâlk ve Taksir)
Saçların dibinden tıraş edilmesi veya kısaltılması Umrenin menasikinden olup Harem bölgesinde yapılmalıdır. Erkekler için saçın en az dörtte birlik miktarının kesilerek kısaltılması vaciptir. Böylece ihramdan çıkılmış olur.
Şâfi mezhebinde ise, az bir miktar saç kestirilerek, kısaltma  yerine gelmiş olur. Erkekler için saçların tamamının ustura veya tıraş makinesi ile dibinden kesilmesi, kısaltılmasından daha faziletlidir. Kadınların ise saçlarının herhangi bir yerinin ucundan cüz’î bir miktar kestirmeleri, ihramdan çıkmak için yeterlidir. Saçın ihramsız kişilere kestirilmesi daha uygundur. Ancak böyle birisi bulunmadığı takdirde,  Sa’y’ın tamamlanmasından sonra kişilerin birbirlerinin saçlarını kesmeleri caizdir. Böylece Umre ibadeti eda edilmiş ve ihram yasakları da sona ermiş olur. 
İHRAMDA İKEN DİKKA EDİLMESİ GEREKENLER
1-     İhramlı iken parfümlü sabun, şampuan, peçete vs. kullanmak uygun değildir.
2-     Kadınların ihramlı iken ellerini ve yüzlerini açık tutmaları,
3-     Tavaf esnasında abdest bozulursa, tavaf bırakılıp abdest alınır ve kalan yerden başlanıp tamamlanır.
4-     Tavaf ederken Kâbe öne, arkaya ve sağa alınmaz.
5-     Tavafa Hacer-i Esved hizasını geçmeden başlayıp, bitiminde de bu hizayı biraz ileri geçmek lazımdır.
6-     İzdihamlı zamanlarda Hacer-i Esved(i öpme yerine uzaktan avuç içleriyle “Bismillâhi Allahuekber.”  diyerek istilâm etmek.
7-     Rükn-ü Yemani’ye avuç içi sürülerek ya da uzaktan istilâm edilir. Öpmek ise uygun görülmemiştir.
8-     Tavaf veya sa’y yapılırken farz namaz başlarsa, imama uyup namazdan sonra tekrar kaldığı yerden başlayıp tamamlanır.